Χειρουργικό τμήμα

Αρχική / Χειρουργικό τμήμα
Χειρουργικό τμήμα
  • Χειρουργικές επεμβάσεις μαλακών μορίων
  • Ορθοπαιδικές επεμβάσεις
  • Χρήση αναισθητικής μηχανής και monitor για έλεγχο ζωτικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της επέμβασης